SubMenu Icon
Gemeenten


Voor gemeenten wordt de klantgerichtheid van de afdeling burgerzaken getest door middel van een bezoek aan de balie (mystery visit), call control of webcheck. Tevens worden er mystery checks uitgevoerd naar de  brief- en emailafhandeling. De mystery visits worden allemaal uitgevoerd door inwoners uit de betreffende gemeente.

 

 

Referenties